PLAYBOY

Magazine: Playboy Australia

Date: November 2023

Model: Barby